Na pierwszą wizytę Pacjent zapisuje się telefonicznie.

Na pierwszą wizytę należy przygotować:
– dokumentację z wcześniejszego leczenia
– wszelkie badania obrazowe oraz ich opisy (RTG, USG, TK, MRI)
– wygodny, nie krępujący ruchów strój

W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzone zostaje szczegółowe badanie i wywiad dotyczący zdrowia, aby precyzyjnie określić przyczynę dolegliwości, która niejednokrotnie znajduje się daleko od miejsca bólu. Na tej podstawie postawiona zostaje  diagnoza, a następnie ustalany jest szczegółowy plan terapii, ściśle dostosowany do potrzeb chorego.

Indywidualnie dobrana terapia daje wymierne efekty w postaci poprawy stanu zdrowia pacjentów, którzy w krótkim czasie powracają do aktywnego trybu życia.